มรท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG" เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย บัณฑิต และประชาชน จำนวน 288 คน ได้รับทราบแนวทาง ขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ได้มีการทำสัญญาการจ้างงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันนี้เป็นวันแรก และจะไปสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท รวมทั้งสิ้น 36 ตำบล
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบล ได้ร่วมพบปะและร่วมหารือการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานด้วย

กิจกรรมอื่นๆ