คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมหารือกับ รร.บรรจงรัตน์ ในการจัดค่าย SMEP

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมค่าย SMEP โรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ เพื่อหารือร่วมกันในรายละเอียดและรูปแบบของกิจกรรม ตลอดจนวันและเวลาในการจัดค่าย โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ