การประชุม คกก.ฝ่ายจัดการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานมหกรรม 102 ปี มรท. ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายละเอียดการประกวด และหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล

กิจกรรมอื่นๆ