อธิการบดี มอบถุงยังชีพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย จำนวน 67 ชุด โดยขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ลงทะเบียนสำรวจความเสียหายและผลกระทบอันเกิดจากอุทกภัยแล้วแต่ยังไม่ได้รับถุงยังชีพสามารถติดต่อรับได้ที่ห้องงานประชาสัมพันธ์ อาคาร 6 ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 2565

สำหรับการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี และ ต.แม่ลา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมอื่นๆ