บ.ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ คุณประยวญ ทวีวัฒนศรีสุข รองประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นบุตรของพนักงานในบริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นจำนวน 80,000 บาท

กิจกรรมอื่นๆ