มรท. ร่วมงานวันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสุวรรณี สุมานิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของผู้ตรวจการณ์ทางอากาศของกองทัพบก ชั้นกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนกิจการของเหล่าทหารปืนใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ