มรท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 6 ปี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก คณาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมมอบแจกันดอกไม้และกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่ คุณจงกลณี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดการแสดงมินิคอนเสิร์ตในพิธีเปิดงานด้วย

กิจกรรมอื่นๆ