มรท. จัดโครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง และวัดคลองสายบัว อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพื้นที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง และ วัดคลองสายบัว เพื่อมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 506 แพ็ค ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดซื้อน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ราคาแพ็คละ 35 บาท ซึ่งจัดจำหน่ายโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ โดยผู้ที่ร่วมทำบุญสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 6611730060 สามารถสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ 036-412661 ซึ่งสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ จะเป็นตัวกลางในการจัดส่งน้ำดื่มไปยังวัดและสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการร่วมทำบุญบริจาคน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2566 จะนำไปมอบให้กับบ้านพักคนชราจังหวัดลพบุรี และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล

กิจกรรมอื่นๆ