มรท. จัดโครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบน้ำดื่ม TRU ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าวุ้ง จำนวน 500 แพ็ค ในโครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธา จำนวน 24 ราย ซึ่งน้ำดื่มจำนวนดังกล่าวเป็นน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดจำหน่ายโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร.0 8988 78433 (อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจกรรมอื่นๆ