การประชุม คกก.จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าฯ ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวเทพสตรี 103 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ