มรท. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดปากน้ำ ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อ.ประพนธ์ เด่นดวง และ อ.ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 ของจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดทั้งสิ้น 11 ครั้ง ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2566 โดยในครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ