มรท. ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สวนราชานุสรณ์ อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย "นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง" กับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันฑ์ 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ