มรท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ เทวสถานปรางค์แขก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย คุณชุลีพร ทำมา นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรให้แก่ข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารของจังหวัดลพบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ