ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการการจัดทำ Carbon Footprint ขององค์กร

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดทำ Carbon Footprint ขององค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีผู้แทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์สากล และยังสามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณบูชา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนลีฟส์ เซอร์วิสเซ็ส จำกัด และ คุณสุรเชษฐ์ เสถียรโชติวงศ์ วิทยากรและที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน บริษัท กรีนลีฟส์ เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 7 วัน คือในวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, วันที่ 5, 12, 20 และ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ โดยในวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ Carbon Footprint of Organization ตามมาตรฐาน ISO14064-1

วันที่ 5 , 12, 20 และ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Carbon Footprint of Organization ตามมาตรฐาน ISO14064-1

ส่วนในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการจัดทำรายงานผล Carbon Footprint of Organization ตามมาตรฐาน ISO14064-1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ