สาขาวิชาดนตรีศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ อ.เจษฎา สุขสนิท และ อ.ศุภณัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำนักดนตรี วงลวนรินทร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน สำหรับการประกวดในครั้งนี้เป็นการประกวดในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 6 ทีม ซึ่งนักดนตรีต้องแสดงร่วมกับวงไทยซิมโฟนีออร์เครสตรา นักดนตรีผู้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้จะได้พัฒนาศักยภาพของตน ได้เรียนรู้การจัดการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับผลการประกวดในครั้งนี้วงลวนรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และรางวัลขวัญใจมิตรรักแฟนเพลง พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ