ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมในรุ่นที่ 2 นี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมกว่า 500 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะเกิดเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และเกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีทีมคณาจารย์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมในรุ่นถัดไปซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยจะเป็นการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ