รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อมารายงานตัว ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและทำข้อตกลงการจ้าง

ข่าวอื่นๆ