ประกาศรับสมัครโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG รอบที่ 3

จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเภทพื้นที่ หมายเหตุ
จังหวัดชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ธรรมามูล ระยะที่ 1 ครบแล้ว
จังหวัดลพบุรี อ.โคกเจริญ ต.หนองมะค่า ระยะที่ 1 ครบแล้ว
จังหวัดลพบุรี อ.โคกเจริญ ต.เพนียด ระยะที่ 1 ครบแล้ว
จังหวัดลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์ ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.ศิลาทิพย์ ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.ท่าหลวง ต.แก่งผักกูด

ระยะที่ 2

รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.บ้านชี ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.บ้านหมี่ ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.ไผ่ใหญ่ ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.โพนทอง ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.มหาสอน ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.สายห้วยแก้ว ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.หนองกระเบียน ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.หนองเต่า ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.หนองทรายขาว ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.หนองเมือง ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.หินปัก ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.โคกสลุง ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.หนองม่วง ต.ชอนสมบูรณ์ ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.หนองม่วง ต.ชอนสารเดช ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.หนองม่วง ต.บ่อทอง ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.หนองม่วง ต.ยางโทน ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดลพบุรี อ.หนองม่วง ต.หนองม่วง ระยะที่ 2 รับเพิ่ม
จังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เขาดินพัฒนา ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยบง ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสระบุรี อ.มวกเหล็ก ต.หนองย่างเสือ ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสระบุรี อ.วังม่วง ต.วังม่วง ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสระบุรี อ.เสาไห้ ต.ต้นตาล ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน ต.โพทะเล ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสิงห์บุรี อ.ท่าช้าง ต.โพประจักษ์ ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสิงห์บุรี อ.บางระจัน ต.บ้านจ่า ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสิงห์บุรี อ.บางระจัน ต.พักทัน ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสิงห์บุรี อ.บางระจัน ต.ไม้ดัด ระยะที่ 1 รับเพิ่ม
จังหวัดสิงห์บุรี อ.บางระจัน ต.สิงห์ ระยะที่ 1 รับเพิ่ม

ข่าวอื่นๆ