การจัดสถานที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายน้ำดื่มและอาหารว่าง

การจัดสถานที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายน้ำดื่มและอาหารว่าง

ข่าวอื่นๆ