ประกาศขายทอดตลาดขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 71 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 71 รายการ

ข่าวอื่นๆ