ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอนบ้านพักบุคลากร จำนวน 1 หลัง

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอนบ้านพักบุคลากร จำนวน 1 หลัง

ข่าวอื่นๆ